dimarts, de juliol 10, 2012


El Manual

Per afrontar la recessió econòmica, també aquí se segueix amb l’educació un patró que ja s’ha experimentat en altres indrets. Es comença per retallar les activitats extraescolars, se segueix amb la reducció del pressupost per a despeses de manteniment i compres i, finalment, es recorre a accions més contundents com l’increment del nombre d’alumnes per aula i la reducció del nombre de professors. A casa nostra, ja hem arribat a aquesta etapa d’ampliació de la ràtio alumnes/aula i a la reducció de les plantilles. Tot plegat, una política de manual que serveix per poder equilibrar els balanços econòmics.

Sí, potser equilibren l’economia, però el que és ben segur és que desequilibren els balanços educatius. El manual sembla que també diu que cal difondre la idea que totes aquestes retallades no tenen importància, que, al cap i a la fi, tot això no és més que un problema corporatiu dels professors, un col·lectiu privilegiat i ociós. Cal, sembla, minimitzar els efectes, almenys en l’opinió pública, d’unes polítiques que, a les escoles, fan malbé millores aconseguides després de moltes lluites durant molts anys.

Els qui han escrit el manual creuen que la ciutadania és beneita. I no ho és. Un dels Baròmetres d’enguany (el del mes de març) assenyala que gairebé el 10% dels ciutadans creuen que l’educació és un dels principals problemes d’Espanya. Cap baròmetre anterior havia mostrat una percepció social tan problemàtica de l’educació. Sembla que això no estava previst en el manual dels “retalladors”, o potser sí. El que és ben segur és que si la ciutadania reacciona davant les malifetes que es duen a terme no hi haurà manual que hi valgui.